Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

S’inicia el termini d’informació pública del nou PGOU de Montserrat

Des del dia 12 de desembre de 2017 s’ha obert el termini d’exposició al públic del nou Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Montserrat, per acord del Ple de l'Ajuntament de Montserrat de data 30 de novembre de 2017, tot això de conformitat amb l'article 83.2.a de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. El document estarà exposat durant 45 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8187, de data 11/12/2017).

Durant aquest termini, el document diligenciat i complet estarà disponible perquè qualsevol persona interessada puga consultar-lo en horari d'oficines, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, a les dependències municipals, situades a la plaça de l'Església número 1 (46192 Montserrat). Durant aquest període es podran presentar les al·legacions, observacions i suggeriments que s'estimen oportuns. Les al·legacions, suggeriments i observacions es podran dirigir al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat (departament d'Urbanisme-Planejament), situat a la plaça de l'Església número 1 (46192 Montserrat), telèfon 96 298 80 00 i fax 96 299 80 58. Durant el període d'informació pública, l'equip redactor del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana atendrà les consultes del públic a l'ajuntament de Montserrat, els divendres, en horari de 10.00 h a 14.00 hores.

Així mateix, la documentació es podrà consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Montserrat punxant en la imatge següent:

PGOU13

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google