Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple

pleEl proper dijous 9 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament a la sala de plens de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 3127/2018. Aprovació, si és procedent, de la resolució de les al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència i període d’informació pública de la memòria justificativa per a la municipalització en règim de monopoli del servei d’abastiment d’aigua potable al terme municipal de Montserrat.
2. Expedient 1705/2019. Aprovació, si és procedent, de l’expedient de contractació de les obres d’adequació i ampliació del centre públic IES Alcalans, Montserrat, codi 46023924, inclosa en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana.

Imprimeix