Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE DE 2018

pleEl dijous 25, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d'octubre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:


1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 3341/2017. Sol·licitud a la Conselleria d'Educació d'incorporació de la baixa econòmica en el programa Edificant a l'anualitat 2019, referida al CEIP Evaristo Calatayud.

3. Expedient 4146/2018. Modificació de crèdit núm. 22/2018 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2017 per a amortitzar deute.

4. Expedient 4126/2018. Modificació de crèdit núm. 21/2018 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d'inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.

5. Expedient 326/2011. Execució de sentència en relació amb l'expropiació zona verda núm. 2, Canyada del Primal III.

6. Expedient 3126/2018. Sol·licitud d'iniciació del procediment de revisió d'ofici respecte a la denúncia del contracte de concessió del servei d'abastiment d'aigua potable per la concessionària Hidraqua.

7. Expedient 2737/2015. Desafectació de l'edifici públic Evaristo CalatayudB) Activitat de control

8. Donar compte d’assumptes diversos

9. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de setembre de 2018

 

C) Precs i preguntes

10. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google