Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari d'octubre 2017

pleEl dijous 26 d'octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací (pdf) podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior.

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE SETEMBRE DE 2017.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES FESTES VEÏNALS AL MUNICIPI DE MONTSERRAT (EXP. 2330/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE I PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES. (EXP. 2519/2017)
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 2752/2017)
7. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 2753/2017)
8. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google