Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de juliol 2017

pleEl dijous 27 de juliol, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de juny (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JUNY DE 2017.
4.-DONAR COMPTE DE L’INFORME 02/2017 DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1692/2017).
5.-DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1693/2017).
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL CANVI D’UBICACIÓ DEL CARRER GIRA-SOL EN LA COLÒNIA CASA BLANCA, I PROLONGACIÓ DEL CARRER DEL JACINT. (EXP. 1473/2017).
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA LIQUIDACIÓ DE PASTURES DE LA CAMPANYA 2016/17. (EXP. 1509/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA CREACIÓ I/O SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1688/2017)
9.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’AUGMENT DE L’1% DEL SALARI DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1725/2017)
10.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2017 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXPT. 1715/2017).
11.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI, INTERESSATS ELEUTERIO SOTO BAÑO I ANTONIA MONTOYA ALFOCEA, PARCEL·LA 384 DEL POLÍGON 22. (EXP. 414/2017).

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google