Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de maig 2017

pleEl dimecres 31 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària d'abril (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’ABRIL DE 2017.
4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PER A INICIAR LA RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS INTEGRADES QUE AFECTA A LA UNITAT D’EXECUCIÓ 7/1 “LA GRANJA” ADJUDICAT A PROMOCIONES INDUSTRIALES MAFORT, SL (EXPT. 1388/2014).
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PER A DEIXAR SENSE EFECTE EL PLA DE CREMES DE MONTSERRAT. (EXP. 1202/2017).
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE, ESQUERRA UNIDA, COMPROMÍS, AIGUA I REGIDORA NO ADSCRITA, PAZ LOPEZ GONZALEZ PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 27 DEL PROJECTE DE LLEI DELS “PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT” PER AQUEST ANY 2017 (EXP. 1203/2017).
7. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016 (EXP. 1239/2017).
8. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DEL PRIMER TRIMESTRE 2017. (EXP. 992/2017)
9. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT Al PRIMER TRIMESTRE 2017. (EXP. 993/2017)
10. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS PRIMER TRIMESTRE 2017. (EXP. 994/2017)
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE LA DESPESA DEL PRIMER TRIMESTRE 2017. (EXP. 995/2017)
12. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google