Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Cultura i Patrimoni

 • Telèfon: 962 998 178

  Fax: 962 998 058

  A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Adreça: c/ Dos de Maig, 6, 4192, Montserrat
 • Els municipis tenim l’obligació legal de protegir i conservar el nostre patrimoni. El Departament de Cultura i Patrimoni té el compromís de treballar en la protecció, la defensa, la documentació i la difusió del patrimoni cultural de Montserrat. Treballem per posar en valor el patrimoni cultural del nostre municipi: un actiu que ens permet conéixer la nostra història i, al mateix temps, genera riquesa. 

  Des d'aquest servei pretenem:

  • Enfortir el coneixement de tots nosaltres com a poble.
  • Matindre l'accés a la informació cultural i patrimonial a través de diversos mitjans com El Portell i xarxes socials.
  • Treballar per garantir la perdurabilitat del patrimoni cultural montserrater.
  • Enfortir la projecció nacional i internacional del nostre patrimoni cultural tangible i intangible.
  • Promoure projectes en benefici de la ciutadania.
  • El foment de projectes d’activitats culturals i formatives no reglades.
  • Donar accesibilitat als ciutadans a les arts plàstiques: música, arts escèniques i audiovisuals, literatura i foment de la lectura.
  • Formar part d'una xarxa de ciutats europees per obrir-se a Europa.
  • Creació d'un espai museístics del nostre municipi i de la Vall dels Alcalans.
 • 075 2016.El Portell 1
 • expo.done2webInauguració oficial dia 26 de maig a les 19:30 hores, amb representants de la Diputació de València. Museu de Prehistòria de València.

  L'exposició itinerant del Museu de Preshistòria de València, "Dones en la Prehistòria", arriba a Montserrat. Aquesta, mostra com dones i homes del nostre passat més llunyà van formar grups de persones que es van unir per obtenir millor qualitat de vida, que van compartir esforços i recursos per sobreviure: dones, homes, joves, grans, xiquets i xiquetes van deixar el testimoni de la seua existència en el sòl en què van viure.

  Estructura de l'exposició
  Emmarcada entre les primeres societats caçadores-recol·lectores-pescadores i l'Edat del Bronze, aquesta exposició ens acosta a determinats aspectes de la vida diària, donant-los a les dones el protagonisme que sens dubte van tenir.

  Es divideix en 6 blocs temàtics incloent una presentació i una síntesi final.
  - Presentació
  - Caçar, recol·lectar, sobreviure
  Ens situa en el paleolític. Reflexió sobre la importància de les diferents activitats econòmiques per sobreviure i el paper rellevant de la dona.
  - Espais domèstics, espais de dones:
  expo.done1Ambient neolític. La importància de les activitats de manteniment: preparació i conservació dels aliments, la indumentària, el manteniment del foc i l'espai habitat.
  - La imatge de la dona
  Les figures femenines del paleolític i neolític i l'art rupestre llevantí mostren rostres i siluetes de dones.
  - Reproducció i socialització
  Les dones són indispensables per a la supervivència del grup, la cura, el manteniment i la transmissió de valors i coneixements.
  - Dones soterrades
  Interpretació de les restes de dones trobades a les excavacions arqueològiques.
  - Dones d'avui societats del passat
  Una anàlisi de les societats prehistòriques a través de la investigació antropològica, l'etnoarqueologia.
  - Conclusions
  Cada mòdul es complementa amb rèpliques arqueològiques i objectes, relacionats amb el tema. Audiovisual Breu recorregut des de l'origen de la humanitat fins a l'Edat del Bronze. Posa de manifest la importància del paper de la dona al llarg de la Prehistòria.
  guia didàctica
  Material complementari adreçat al professorat i alumnat que visite l'exposició.
  Presenta un resum del contingut de l'exposició i una proposta d'activitats.


NOTÍCIES

III Certamen literari de Montserrat

Cartell.certam.2017L'Ajuntament de Montserrat, a través de la seua Regidoria de Cultura, convoca el III Certamen literari que es regirà per les bases següents:

Categories del certamen 2017-2018:

l  Relat Curt 

l  Quadern de viatge

l  Microrelats


BASES

1.
            Poden concórrer a aquest certamen totes les autores i tots els autors majors de 16 anys, independentment de la seua nacionalitat.

2.
            Els treballs, que no podran haver estat ni premiats ni editats (en qualsevol suport) amb anterioritat, es presentaran en valencià o en castellà, i han de ser originals i inèdits. El tema per als relats curts serà lliure.  Els relats que es presenten no podran estar concursant en altres certàmens, ni els seus autors o autores haver estat premiats en alguna categoria del certamen immediatament anterior a la present convocatòria, d'aquest ajuntament.

3.
            Tant les obres de les categories de Relat curt, com Quadern de viatge com les de Microrelat, s’han de remetre exclusivament a través del correu electrònic a  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la." des de la publicació de les presents bases fins abans de les 24:00 hores del diumenge 31 de desembre de 2017. A l’assumpte del missatge ha d’aparèixer el text (fins i tot els claudàtors) que identifique a quina modalitat s’opta: 

[CERTAMEN RELATO]  o [CERTAMEN RELAT] per al Concurs de relat curt [CERTAMEN VIAJE] o [CERTAMEN VIATGE] per al Concurs de quadern de viatge, [CERTAMEN MICRORRELATO] o [CERTAMEN MICRORELAT] per al Concurs de microrelats.

No s’admetran correus al certamen que porten un altre assumpte.

Integrades en el cos del correu han d’anar les dades següents:

l  Nom de l’autor/a.

l  DNI.

l  Data de naixement.

l  Adreça postal.

l  Telèfon de contacte.

l  Correu electrònic de contacte.

l  Pseudònim amb el qual participarà en el certamen. (opcional).

l  Títol de l’obra.

En document adjunt s’enviarà l’obra amb les característiques segons la categoria a què s'opte d’aquestes bases. Només es pot presentar un treball per autor/a.

4.
            La composició del jurat es donarà a conèixer en emetre's la resolució, i tindrà, a més de les facultats normals d’atorgar o declarar desert el premi, i emetre la decisió, les d’interpretar les presents bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.

5.
            El jurat es reserva el dret de no admetre a concurs aquells originals que, entre d’altres, atempten contra els drets a la intimitat, l'honor i la imatge de tercers, o continguen connotacions racistes, sexistes, sexe explícit o qualssevol altres que atempten contra la dignitat, la moral o l’ordre públic.

6.
            Les persones participants es responsabilitzen totalment de què no existeixen drets de tercers. Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria d'aquests, mitjançant declaració jurada, que hauran d’adjuntar junt amb l’enviament de l’obra.

7.
            El jurat valorarà les obres atenent els criteris següents: tècnica, composició, creativitat i originalitat.

8.
            Els premis es faran públics en un acte a la Casa de la Cultura de Montserrat en el marc de la seua Setmana Cultural, així com en la web de l’Ajuntament, www.montserrat.es

9.
            Les obres premiades podran ser difoses en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, així com en qualsevol altre suport que decidisca l’organització.

10.
         L’Ajuntament de Montserrat disposarà de les obres premiades per a la seua publicació en la forma i la manera que crega oportú; d’altra banda, aquelles obres que per la seua qualitat o interés puguen ser recomanades pel jurat, es publicarien previ permís de l'autor/a.

11.
         La participació en aquest Premi porta implícita la plena acceptació de totes les seues bases i el seu compliment.

12.
         El jurat és competent per resoldre aquelles qüestions no previstes en les presents basesi per interpretar els dubtes que puguen sorgir en la seua aplicació.

13.
         Una vegada fet públic el veredicte, els originals no premiats i les seues pliques seran destruïdes, garantint els drets dels autors sobre l’originalitat i l’anonimat de les seues obres.

14.
         L’Ajuntament de Montserrat es reserva el dret de prendre iniciatives i de fer modificacions no regulades en les presents Bases sempre que considere que amb això pot contribuir a un major èxit del Premi.

En la categoria Relat curt 

L’extensió dels originals serà d’un màxim de 15 fulls i un mínim de 7, (a una cara en grandària DIN A-4, i cada pàgina haurà de contenir de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies). Totes les pàgines han d’estar numerades, a excepció de la portada. El format del document serà en PDF. En aquesta categoria hi haurà dos modalitats de premi en funció de la llengua de l’original, siga en valencià o en castellà, per la qual cosa hi haurà un premi de 400 euros per al millor relat en valencià i 400 euros per al millor relat en castellà.

En la categoria Quadern de viatges

Document de màxim 10 fulls (a una cara en grandària DIN A-4, contenint cada pàgina de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies) en el qual es recull el viatge fet per l'autor/a o autors/es incloent-hi el que considere: fotografies, dibuixos, anotacions, vídeos, música…, i el text (ja siga en valencià o en castellà) que relate les experiències o aportacions personals del viatge. El treball és presentarà per correu electrònic en format: PDF o mp4.

La dotació d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.

En la categoria Microrelats

Consistiran en microrelats originals, de tema lliure, escrit en valencià o en castellà, i que comptaran amb un màxim de 820 caràcters.

S’estableix un únic premi guanyador que consistirà en una Tablet

Imprimeix Correu-e

"Harmoniemusik". Mille e Tre

muntage
CONCERT DEL 27 DE JULIO, a les 23 hores a la Pl. de L'Església. 37 é Setmana Internacional de Música de Cambra

Intèrprets
Mille e Tre

Eduardo Raimundo, clarinet
Carlos Cerrada, clarinet
Yalli Streett, fagot
Carles Vallès, fagot
Renske, trompa
Jairo Pablo Gimeno, trompa

Harmoniemusik és el nom que rebien els ensembles de vent en el segle XVIII. Eren conjunts musicals versàtils que es dedicaven a interpretar des de serenates compostes específicament per a aquesta formació per compositors com Mozart, Beethoven, entre d’altres, fins a arranjaments de grans òperes, amb el propòsit que la música d’aquestes grans obres fos accessible per a tothom.

L’ensemble Mille e Tre és un conjunt de vent versàtil i flexible que abasta un ampli repertori, des del segle XVIII fins a l’actualitat. La comunicació és una de les seues prioritats. Així, és habitual en els seus concerts comentar i dialogar amb el públic abans, durant o després de cada actuació amb la intenció d’apropar la música i les seues particularitats a la majoria de persones.

La utilització d’instruments antics, amb una sonoritat molt rica en timbres, ens permet gaudir d’una interpretació i ambient diferents del que ha sigut més habitual apropant-nos a èpoques anteriors amb una sensibilitat diferent. La combinació d’instruments antics i moderns en els nostres concerts converteix l’ensemble en una Harmoniemusik del segle XXI.

Els membres i col·laboradors d’aquest ensemble reuneixen tots una àmplia experiència tant en música de cambra com en l’àmbit orquestral. Hi participen habitualment en algunes de les orquestres més destacades i de primer nivell europeu, com són l’Orquestra Barroca de Freiburg, Europa Galante, Le Cercle de L’harmonie, l’Orquestra Barroca de Sevilla, Zefiro ensemble, l’Orquestra del Palau de les Arts, l’Orquestra de Cadaqués, l’Ensemble Residencias, l’Orquestra Nacional d’Espanya, la RTVE, entre d’altres.

PROGRAMA

Òpera o música instrumental?

El gènere més popular i conegut al segle XVIII sens dubte va ser l’òpera. Tant el públic com els intèrprets i compositors estaven molt familiaritzats amb aquest estil musical. Durant molts anys va ser habitual escoltar les adaptacions de les àries de cantants a música purament instrumental amb l’objectiu d’aconseguir transmetre al públic les mateixes emocions, però en aquest cas sense la veu i a través dels instruments. Aquest és el programa que els proposem a continuació. Dos grans compositors com Mozart i el compositor valencià Martín y Soler compartint programa, com en tantes ocasions al segle XVIII amb dues de les seues òperes més importants.

Una recreació del que podria haver estat una vetlada al palau de qualsevol comte de l’època traslladada als nostres dies.

I PART

«Così fan tutte» (selecció)......................................... W. A. Mozart
Arranjaments: George Sartorius

II PART

«Una cosa rara» (selecció)................................... Martín y Soler

Serenata en mi bemoll major.............................W. A. Mozart

Imprimeix Correu-e

Musica Trobada interpreta Twice Happy. 3 er concert

musicaTrobada.webMúsica Trobada està format per joves músics valencians que han realitzat els seus estudis primerament al Conservatori de València i altres escoles europees com la Cívica Scuola di Milano, l’Acadèmia Reina Sofia, l’ESMUC o el Conservatori de Rotterdam. Els seus membres han assistit a cursos i classes de música antiga amb R. Gini, P. Memelsdorff, M. Noone, J. Hantaï, W. Hazelzet, C. Bolsi, I. Kirkby, J. Smith, O. Centurioni, C. García- Bernalt, etc.

En les seues interpretacions, Música Trobada utilitza còpies d’instruments històrics per a apropar-se més cap a una interpretació fidel del text musical, encara que els seus intèrprets barregen la interpretació de la música antiga amb altres músiques posteriors en la seua tasca professional i la seua plantilla varia segons el repertori interpretat.

Amb la ferma intenció d’oferir programes originals i compromesos, Música Trobada basa el seu treball en el descobriment i la transcripció del repertori del XVIII valencià que combina amb la interpretació del repertori internacional.

Ha oferit programes monogràfics de música barroca valenciana, Monteverdi, Bach, Händel i Purcell a la sala Alfons el Magnànim de València, el Cicle La Soledad Sonora del Desert de les Palmes -concert patrocinat per la CAM i la Diputació de Castelló- i les programacions de l’Auditori Molí de Vila, TAMA, la Fundació Eutherpe i cicles com els de Graus, Benasc i Osca, Festival “muses” de Sagunt, Festival Internacional de Peníscola, entre d’altres.

Música Trobada va realitzar el seu primer enregistrament «Joan Cabanilles, La música d’un temps» amb el patrocini de l’Institut Valencià de la Música amb gran èxit de crítica, i la va presentar al Palau de la Música de València per al cicle de concerts de la Societat Filharmònica de València. Entre els seus projectes per al 2017 destaca la realització de la seua segona gravació sobre música barroca valenciana.

Pilar Moral, soprano

Nascuda a València, va realitzar els seus estudis de cant al Conservatori Superior de Música de la mateixa ciutat amb Ana Luisa Chova, on va rebre les màximes qualificacions així com Menció Honorífica de Fi de Carrera. És Màster d’Estètica i Creativitat Musical per la Universitat de València.

Posteriorment continua els seus estudis a la Cívica Scuola di Milano, on realitza les especialitzacions d’òpera, música de cambra i repertori antic i barroc amb els mestres Luca Gorla, Roberto Gini i Pedro Memelsdorff entre altres, i a Londres, on perfecciona cant barroc amb Jennifer Smith.

En el terreny escènic ha cantat Dido i Enees de Purcell, L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, La Flauta Màgica, Les noces de Fígaro i Don Giovanni de Mozart, Andrómaca de Martín y Soler, Salir el amor del mundo de Durón, L’occasione fa il ladro i Il Turco in Italia de Rossini, La sonnambula de Bellini, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, La Tabernera del Puerto de Solozábal al Teatre Principal de Castelló, Teatre Arriaga de Bilbao, Teatre Baluard de Pamplona, Teatre Calderón de Valladolid, Teatre Campoamor d’Oviedo, Teatre de la Zarzuela de Madrid, Teatre de la Maestranza de Sevilla, Palacio Festivales de Santander, Teatre Lliure de Barcelona, Teatre Rosetum de Milà, Palau de les Arts Reina Sofia de València, etc.

La seua activitat concertística l’ha portat a actuar al Palau de la Música de València, L’Auditori de Barcelona, l’Auditori de Galícia, l’Auditori Manuel de Falla de Granada, el Festival Internacional de Música també a Granada, el Festival de Música Antiga de Aranjuez, Festival de Música Religiosa de Conca, Casa Verdi a Milà cantant El Messies de Händel, Jephté de Carissimi, Missa Brevis de Haydn, Glòria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolesi i Haydn, Requiem de Fauré, Exultate jubilate de Mozart, Lobgesang de Mendelssohn, amb The Sixteen, l’Orquestra Simfònica de Barcelona, l’Orquestra de València, el Collegium Instrumentale, l’Orquestra Simfònica de les Balears, l’Orquestra Ciudad de Granada, la Real Filharmonía de Galicia i grups com Capella de Ministrers, Musica Ficta, Capella Saetabis, Mode Antiquo, Els músics de Sa Altesa, Ensemble Cabanilles, Grup Instrumental de València i Música Trobada.

Va gravar a Florència un disc per a Frame sobre música vocal de cambra del s. XIX espanyol per a veu i guitarra i té a més tres monogràfics de barroc espanyol amb Musica Ficta i Capella Saetabis, i el Jephté de Carissimi amb Los Músicos de Su Majestad.

Lixsania Fernández, viola da gamba 

Una de les intèrprets amb més projecció de la seua generació. Naix a Cuba. Rep Matrícula d’Honor al Conservatori Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla en l’especialitat de Viola da Gamba sota la tutela de Ventura Rico i Alejandro Casal, així mateix obté el títol de Viola en la Escola Nacional d’Art de la Havana amb les més altes qualificacions. Va començar la seua formació amb la viola da gamba al Conservatori de Música Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao amb Itziar Atutxa.

També ha rebut diverses classes impartides per Savall, Kuijken, Ghielmi, Alqhai, Muller o Colonna. Des de l’any 2006 rep una beca atorgada per la Universitat de Salamanca.

Fundadora de l’Ensemble Recondita Armonia a més, participa en nombrosos concerts oferts en festivals de països de tot el món, sota la direcció de noms tan prestigiosos com Shalev Ad-El, Rinaldo Alessandrini, Rio Terakado, Walter Reiter o Claudio Abbado. Col·labora amb ensembles com amb La Chimera (Eduardo Egüez), L’Arpeggiata (C. Pluhar), Le Concert des Nations (Jordi Savall), Capella Mediterranea (Leonardo Garcia Alarcón), Ars Longa (Teresa Pau), Orpheon Consort (José Vázquez), Il Galdellino, l’Orquestra Nacional d’Espanya, Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Le Tendre Amour o l’Orquestra Barroca de Sevilla.

Guanyadora en la categoria de millor cançó instrumental clàssica a l’Akademia Music Awards de Los Angeles, al costat d’Opus Cinc (Eva Jornet), ha gravat dos discos per al prestigiós segell holandés Brilliant Classics, al costat de l’ensemble Recondita Armonia, un dedicat al virtuós viola gambista i compositor Johannes Schenck, i un altre al compositor alemany G.F. Händel, que han rebut meravelloses crítiques de les revistes especialitzades més prestigioses.

Realitza nombrosos enregistraments per a diferents ràdios i televisions del món i els segells discogràfics Erato, Alia Vox, Naive, Brilliant Classics, NB, CDM, La mà de Guido, Vers, K617…

Ha impartit classes a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, I curs de Viola da Gamba Ciutat de Manises i l’Escola de Música Sebastià Albero de Pamplona.

Sergio Gil, violí barroc

Va realitzar els seus estudis superiors de violí modern als conservatoris de Castelló i València amb Anabel García del Castillo, finalitzant amb les màximes qualificacions. Realitza un Postgrau al Conservatori del Liceu de Barcelona amb Corrado Bolsi, on compagina tant l’estudi del violí modern com del barroc.

Posteriorment obté el diploma Especialització en el repertori clàssic i romàntic amb instruments d’època del Centre Superior de Música de Poitou-Charentes (França). Amplia els seus estudis de violí amb A. Moccia i H. Kurosaki treballant des de repertori barroc fins a romàntic. També ha rebut classes de L. van Dael, O. Centurioni, C. Mackintosh, C. Roberts o P. Hanson. Ha treballat amb directors com L. Mazel, B. Weil, PH. Herreweghe, M. Minkowski, S. Kuijken, R. Levin, P. Beznosiuk, B. Labadie o I. López Plegador. Actualment treballa amb orquestres com l’Orquestra Simfònica de Navarra, Al Ayre Español, Sphera AntiQva, Memòria dels sentits o La Dispersione. És membre del trio Ausiàs March.

Francesc Valldecabres, clavecí i direcció

Titulat en acompanyament, direcció coral, direcció d’orquestra i clavecí al Conservatori Superior de Música de València amb les màximes qualificacions. Amplia els seus estudis amb un màster de direcció coral al Conservatori de Rotterdam i en cursos i classes amb F. Brüggen, M. Noone, S. Mas, C. García- Bernalt, N. Peres da Costa, M. Schultheiss, etc.

Com a continuista ha col·laborat amb Laurens Collegium Rotterdam, Codarts Chamber Choir, Capella Saetabis (amb qui ha gravat tres discos de barroc valencià i un altre de JJ Rousseau), Laurenscantorij, Turiae Camerata, Orquestra del Conservatori de València, Asociación Nacional Flauta Mágica, La Escaramussa, Ensemble Cabanilles, etc.

És director de l’Orfeó Universitari de València i ho ha estat també de l’Orfeó d’Aldaia, Coral de la Universitat d’Alacant, Grup Ricercare i director assistent del Cor Jove dels Països Catalans. Ha treballat amb Spanish Brass Luur Metalls, Lux Venti, Orquesta barroca i Seminari d’Òpera de Cambra del Conservatori Superior de Música de València, Amores Grup de Percussió, Música Trobada, etc.

És, per oposició, professor del Conservatori Professional de València des de 2004.

“Twice Happy”
Música Trobada

PROGRAMA

I PART
Henry Purcell
(1659-1695)

Music for a while (Z 583/2, Oedipus, 1692)

If music be the food of love (Z 379, Gentleman’s Journal, 1692)

The Fairy Queen (Z 629, 1692)
-Thrice happy
-The plaint
-Hark, the ech’ing Air

II PART
Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Neun deutsche Arien (HWV 202-210, 1727)
-Meine Seele hört im Sehen, HWV 207
-Süßer Blumen Ambraflocken, HWV 204

Sonata per a violí i continu en la major (HWV 361, c. 1725)
Larghetto
Allegro
Adagio
Allegro

Alcina (HWV 34, 1735)
-Tornami a Vagheggiar

Imprimeix Correu-e

Programa del concert del dia 25 de juliol

Luis González Foto.WEBDEL BARROC AL CLASSICISME

Luís González, trompeta
Pepe Gallego, piano

Luís González, un trompetista excepcional que al costat del reconegut pianista José Gallego, ofereixen en cada un dels seus recitals la possibilitat de realitzar un viatge musical de la mà de grans compositors, les obres dels quals estan emmarcades dins el repertori per a trompeta, i delecten en cadascuna de les seues interpretacions a tot el públic.

Luís González - Trompeta

Luís González Martí naix a Silla (València). Cursa estudis superiors de trompeta al Conservatori Superior de Música de València amb Leopoldo Vidal. Posteriorment estudia amb el professor Pierre Thibaud a París i amb Bo Nilsson a Suècia.

El 1989 ingressa a l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma fins a l’any 1994. Des de 1994 fins a 2005 ocupa la posició de trompeta solista de l’Orquestra Simfònica de Madrid, i des de l’any 2004 fins al 2011 ha estat professor de trompeta al Conservarori Superior de Música del Liceu a Barcelona.

Assíduament rep nombroses invitacions per a participar en cursos i seminaris, i és requerida la seua participació assíduament com a professor a Portugal, França, Finlàndia, Colòmbia, Alemanya, Suïssa, Veneçuela o EUA.

Ha format part com a membre del jurat en prestigiosos concursos nacionals i Internacionals de trompeta.

Forma un duo estable dins el món de la música de cambra amb el pianista José Gallego, amb el qual ha realitzat una tasca de recuperació de les obres més importants escrites per compositors espanyols dels segles XX i XXI per a trompeta i piano.

Han gravat els discos «Siglo XX Español» i «Gestas de un Don Nadie» que conté peces de compositors espanyols actuals, que li han estat dedicades.

En el seu últim treball ha gravat l’obra «Viñetas Sinfónicas» per a trompeta i orquestra de Juan J. Colomer, dins el disc «Naturaleza Humana», amb tota l’obra per a metalls i orquestra d’aquest compositor, juntament amb l’Orquestra Ciutat de Granada dirigits per José Luis Estellés.

Des de l’any 2004 és membre de l’Orquestra de Cadaqués.

Assíduament rep invitacions d’importants orquestres com l’Orquestra de Cambra Mahler i l’Orquestra del Royal Concertgebouw d’Amsterdam, l’ensemble Les Dissonances, etc.

Actualment és professor de trompeta al Centre Superior de Música del País Basc (Musikene) a Sant Sebastià, compaginant aquesta activitat amb la de solista-concertista.

Luís González toca en exclusiva amb trompetes Stomvi.

PEPE.WEBPepe Gallego - Pianista

Naix a Valladolid, estudia al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid amb Almudena Cano. Posteriorment amplia la seua formació a l’Acadèmia Férénc Liszt de Budapest amb Marta Gulyas, i a Amsterdam amb Jan Wijn, a més de Dimitri Bashkirov, Josep Colom i Ferenc Rados, entre d’altres.

Ha col·laborat amb les principals orquestres espanyoles: Orquestra Nacional d’Espanya, Orquestra Simfònica de Madrid, etc.

Guardonat amb primers premis en diversos concursos nacionals i internacionals, Pepe Gallego és freqüentment convidat a participar en nombrosos cursos, festivals i congressos a Europa, Estats Units, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia, etc.: Spanish Brass Alzira, Brassurround, Ficmaya, Instrumenta, International Trumpet Guild.

Ha tocat amb Eric Aubier, Tine Thing, Guy Touvron, Ximo Vicedo, Pacho Flores, Luís González, etc.

Amb Luís González forma un duo estable, participant en els seus treballs discogràfics «Siglo XX Español» (2003) i «Gestas de un Don Nadie» (2013).

Ha estat professor pianista acompanyant de la Càtedra de Violoncel de l’Escola Superior de Música Reina Sofia, del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, del Centre Superior de Música del País Basc (Musikene) i en l’actualitat, professor del Conservatori Adolfo Salazar de Madrid.
PROGRAMA

“Viatge del Barroc al Clàssic”
Luís González, trompeta
Pepe Gallego, pianoI PART
Concert en la menor, RV 356 .................Antonio Vivaldi
(1678-1741)
Allegro
Adagio
Presto

Melodia (Orfeo ed Euridice)..................... Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

Concert en re major ................................J. W. Hertel

II PART
Concert en mi bemoll major .....................Jan Krtitel Jiri Neruda
(1708-1780)
Allegro
Largo
Vivace

Sonata K 380......................................... Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Concert en mi bemoll major .....................Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
Allegro
Andante
Allegro

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google