Concessió dels serveis de consergeria i d'explotació del bar cafeteria de la Llar de la Gent Major

clauPer Decret de l’Alcaldia número 1517/2018, de 10 d’octubre de 2018, s’ha aprovat l’expedient de contractació i els plecs de clàusules per a la concessió dels serveis de consergeria i d’explotació del bar cafeteria de la Llar de la Gent Major, al carrer Major.

Les persones interessades podran presentar les proposicions econòmiques d'acord amb aquestes clàusules fins a les 14.00 hores del dijous 25 d’octubre de 2018. Es pot consultar la documentació des del portal de transparència, fent clic ací.

Imprimeix