Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Es convoquen les ajudes per a la promoció de l'autonomia personal amb diversitat funcional

GVA IgualtatEl passat 18 d’abril de 2019 es va publicar en el DOGV la convocatòria per a les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal amb diversitat funcional per a l’exercici de 2019. 

Termini

Les sol·licituds es podran presentar des de 30 dies naturals des de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV, és a dir, fins el 17 de maig de 2019. Podeu accedir-hi a la tramitació telemàtica des d’ací.

Objecte de la convocatòria

Es consideren ajudes personals de promoció de l'autonomia personal les següents:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) L’eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
c) L'adaptació de vehicles.
d) Transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requeriments

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Tindre menys de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, i impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d'ajudes de transport, a més, és necessari:
a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social perquè no du a terme cap activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Si tens qualsevol dubte o consulta pots contactar amb el departament de Serveis Socials al telèfon 96 102 05 36 o presencialment a les dependències de Serveis Socials, ubicat al carrer Bon Aire, número 20.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google