Ajudes al lloguer d'habitatges 2018

CARTEL AYUDAS ALQUILER 2018 VALS'han convocat les ajudes al lloguer de 2018, que permeten obtindre fins al 50 % del preu del lloguer sempre que es complisquen els requisits establits en la convocatòria per a pagar els rebuts de l'any 2018. Hi ha dos programes d'ajudes, la línia de lloguer genèric i la línia de lloguer jove. Les sol·licituds es podran presentar fins al 6 d'agost de 2018 inclusivament.

Qui pot demanar aquesta ajuda?

Les persones titulars d'un contracte d'arrendament, per a l'habitatge que siga el seu domicili habitual i permanent, que complisquen aquestes condicions:

Quin programa s'ha de demanar, lloguer jove o lloguer genèric?

La línia de lloguer jove la poden sol·licitar les persones titulars de contracte d'arrendament menors de 35 anys en el moment de la sol·licitud. Tots els membres de la seua unitat de convivència han de ser menors de 35 anys. Només s'admet que se supere aquesta edat si es tracta d'una persona dependent. L'ajuda de lloguer jove és incompatible amb qualsevol altra ajuda destinada a lloguer. Si heu rebut o penseu que podeu rebre alguna ajuda per al pagament del lloguer (del vostre ajuntament, una altra conselleria, Creu Roja, ONG...), no podreu obtindre l'ajuda de lloguer jove.

La línia de lloguer genèric no té requisits d'edat i és compatible amb algunes de les ajudes que tramiten altres organismes, en situacions d'especial vulnerabilitat, fet que s'haurà d'acreditar. 

Per a més informació, feu clic ací.

Imprimeix