Creació d'una borsa de treball d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

casco planoAprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1178/2018, de data 25/07/2018 les bases i la convocatòria per a la provisió mitjançant nomenaments interins, d’Enginyers/es de Camins, Canals i Ports, Administració Especial, Subgrup A1, per a cobrir vacant en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’aquestes s’han publicat en el DOCV núm. 8362 de 16.08.2018, en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis.
Ja es pot consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica l'anunci amb el resultat final del procés selectiu.

Imprimeix