Últimas noticias

Pla General d'Ordenació Urbana

Elaborats el Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Montserrat i els seus Estudis complementaris, per acord del Ple de l'Ajuntament de Montserrat de data 25 de setembre de 2013, i de conformitat amb l'article 83.2.a de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, s'ha acordat sotmetre aquests a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Durant aquest termini, el document diligenciat i complet estarà dipositat per a la seua consulta pública per qualsevol interessat/ada en horari d'oficines, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, en les dependències municipals, situades a la plaça de l'Església, número 1 (46192 Montserrat), i durant aquest període es poden presentar les al·legacions, les observacions i els suggeriments que s'estimen oportuns.

Les al·legacions, els suggeriments i les observacions podran dirigir-se al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat (Departament d'Urbanisme-Planejament), situat a la plaça de l'Església, número 1 (46192 Montserrat), telèfon 962 988 000 i fax 962 998 058

Imprimir Email

Se convocan las ayudas para la promoción de la aut...
10 May 2019 07:07Se convocan las ayudas para la promoción de la autonomía personal con diversidad funcional

El pasado 18 de abril de 2019 se publicó en el DOGV la onvocatoria para las ayudas personales para la promoción de la autonomía personal con diversidad funcional para el ejercicio de 2019.
r/>Pla [ ... ]

Leer más
Se publica la lista de las personas seleccionadas ...
08 May 2019 11:39Se publica la lista de las personas seleccionadas para los cargos del Juzgado de Paz

En la sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de abril de 2019 se adoptó el acuerdo en relación con la elección de juez o jueza de paz, tanto para la vacante titular como la sustituta.
>En el anunc [ ... ]

Leer más
Más
banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMAS DE EMPLEO

logo sempre teua

 •   Aqui estamos

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Siguenos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Siguenos

    Aqui estamos

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google